{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gestuwde Maas

Overig - watervogelmonitoringgebied Gestuwde Maas

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.101616341473147315841878 1980+++
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.380345103679399934923627 1980-0
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.837339795393 1980--
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.255024422174298226812702 19800+
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.346372398641688914 1980++++
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.233230255302299316 1980++~
Great Crested Grebeneefoeragerenseiz. gem.313338238297292301 1980++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.535859705931469332693798 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.506844795449600170505164 1980++~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.175717721903186016861473 1980-0
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.462420454438265502 19800~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.98104119173151151 1980++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.563708469666302518 1980--
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.303627575048 1980++++
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.849756689739752686 1980+0
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.130910626321276741766 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.211?00 1980----