{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Koevordermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Koevordermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.48022521725445 2002~~
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.49015744070175818 1995-~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.22107212312 2000~~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.254122719961954389534 2002~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.172231436255461414 2000++++
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.819338263304284988 200000
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.886414010821175 2000----
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.52149613345149 2000--