{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.743659483406666610 1980++~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.778860404579 1980++
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.430431599532909784 1980-+
Eurasian Curlewneefoeragerenseiz. gem.238116148100244121 1980+~
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.344941424618442945124753 1980+0
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.67814410461101125 19800~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.718185111174203 1980+++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.116812091210124011391121 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.1197460606356516464 19800-
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.412513262110 19800+