{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.456728629463376646 1980++~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.357686593844 1980+~
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.482430428598531910 1980-0
Eurasian Curlewneefoeragerenseiz. gem.117237116148100244 1980+~
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.308434534136463444414528 1980+0
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.6396771411025998 19800~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.77727985111174 1980+++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.165211621203120612351135 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.12571202464611360523 19800-
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.144125132721 1980++