{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Rottige Meenthe en Brandemeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Rottige Meenthe en Brandemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.10516753807198 2000--
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.6651284790954464506 2000--
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.10013111198109128 2000+0
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.1596365616877 2000--
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.12708846241073902850 1980~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.788370489896870697 1980++~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.424764305446 200000
Smewneefoeragerenseiz. gem.871071011 1980+~