{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Rottige Meenthe en Brandemeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Rottige Meenthe en Brandemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.5280729946109 2000--
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.785949461510462583 2000--
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.11298109129185276 2000+++
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.656169765354 2000----
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.62410738938391143551 19800~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.488889832663660552 1980++~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.623054454935 2000--
Smewneefoeragerenseiz. gem.107101127 1980+~