{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Rottige Meenthe en Brandemeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Rottige Meenthe en Brandemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.1685380729844 2000--
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.1284789953464508463 2000--
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.13111198110130184 2000++
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.636561697653 2000--
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.88462410739078521212 1980~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.370488894862691715 1980++~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.476331554650 200000
Smewneefoeragerenseiz. gem.710710112 1980+~