{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Krimpenerwaard

Overig - watervogelmonitoringgebied Krimpenerwaard

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.233615501712206825711904 1981+0
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.658552846383 1982+~
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.301230773878366146994914 1980++
Eurasian Wigeonneefoeragerenseiz. gem.129481481016237149481435417628 1980++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.6367707568541058940 1980++++
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.230264290275271238 1983++0
Great Egretneefoeragerenseiz. gem.118118162127159146 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.353018631692272436192614 1980++~
Grey Heronneefoeragerenseiz. gem.150142196145193148 1981+0
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.325931883565400043914423 1980+++
Mallardneefoeragerenseiz. gem.269326302708262121602466 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.119210861280129312571258 1980+0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.333216853042129420862096 198100
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.330370392502389274 198000
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.35?5?6? 1980---