{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Krimpenerwaard

Overig - watervogelmonitoringgebied Krimpenerwaard

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.204122541507164820172546 1981+0
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.546383518161 1982+~
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.293029372984379536264787 198000
Eurasian Wigeonneefoeragerenseiz. gem.132621279814635161341494914613 1980+0
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.5606247537458521060 1980++++
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.203224255282269267 1983++0
Great Egretneefoeragerenseiz. gem.110116116160125159 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.248534971834167427053598 1980+++
Grey Heronneefoeragerenseiz. gem.203148140194144192 1981+0
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.271731673063345739084302 1980+++
Mallardneefoeragerenseiz. gem.268626702601267726012148 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.106412421138131813141322 1980+0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.273733211674302812792077 198100
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.410324363392508388 19800+
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.4734?5?5 1980---