{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Delfland en Oude-Leede

Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Delfland en Oude-Leede

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.242916171446160816461810 1989++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.10985497407441329862 1991-0
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.255341695487 1991--
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.115812081480117713581420 19890+
Eurasian Curlewneefoeragerenseiz. gem.632338394390417354 1980--
Eurasian Spoonbillneefoeragerenseiz. gem.357?48 1991++
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.?122222113?88 1980----
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.18915327199196206 1991--
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.148144126151119116 199100
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.502328443260269432993505 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.188518421580212219572255 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.215226281273296275 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.16489651594104113281407 198700
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.12889121146126104 1989-0
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.5310529244396 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.22?221 1990----