{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Delfland en Oude-Leede

Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Delfland en Oude-Leede

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.222323991578139115641542 1989++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.113111125567447551358 1991-0
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.592856437258 1991----
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.108611461191147011641345 19890+
Eurasian Curlewneefoeragerenseiz. gem.552632340392392417 19800-
Eurasian Spoonbillneefoeragerenseiz. gem.2346?4 1991+~
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.204?132250133? 1980--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.22818314826195189 1991--
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.153145141122147114 19910-
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.439149582775324226403219 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.182518291761151820231822 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.225230238289279308 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.183918461079173711421502 198700
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.11512889124152128 1989-~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.9453105292443 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.323?22 1990----