{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Hoeksmeer, Schildmeer, Woudbloem

Overig - watervogelmonitoringgebied Hoeksmeer, Schildmeer, Woudbloem

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.292932685168637961097864 1980++++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.433065285086586754614513 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.804576585792606487 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.754580495842951561 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.210012 1980+~