{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gronings-Drentse Veenkoloniën

Overig - watervogelmonitoringgebied Gronings-Drentse Veenkoloniën

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.293025102906227332224128 1980+++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.316278239243248265 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.17231112861425896621749013889 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.59141919144 1980++-
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.7210663605173 1980++~