{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Oost- en Westdongeradeel

Overig - watervogelmonitoringgebied Oost- en Westdongeradeel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.380842395598327741815242 1980~~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.217622482879115319822808 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.8164584745277541010 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.252243263271289356 1990+++
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.204259335236325499 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.105252314 1980+~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.6?19121110 1980+~