{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fluessen, Heegermeer en Slotermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fluessen, Heegermeer en Slotermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.9912929311860803066757098 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.10220985010857687492186332 1980++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.91510341574105712881419 1980++++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.300711051486061 1980---