{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gaasterland en Lemsterland

Overig - watervogelmonitoringgebied Gaasterland en Lemsterland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.1541517193218141098172679175 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.759296466221377841724263 1980+--
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.658828966610822917 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.39122996560118 1980+~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.33???1 1980~--