{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond het Sneekermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond het Sneekermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.101581295513379112881204417248 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.682474837806657162674419 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.542420766712780692 1980+++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.????00 1980~--