{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Opsterland en Smallingerland

Overig - watervogelmonitoringgebied Opsterland en Smallingerland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.186281882017306145451456012629 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.167911592311386145191352921115 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.229223352414283728102836 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.226194205275239218 1980+++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.?41000 1980~--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.380000 1980---