{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Opsterland en Smallingerland

Overig - watervogelmonitoringgebied Opsterland en Smallingerland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.153921861318826173001452714543 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.141041676715945113861453413526 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.251623112367244328432827 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.212225193204274239 1980+++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.1?4100 1980~--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.638000 1980~--