{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Tachtig Bunder - Hijkerveld

Overig - watervogelmonitoringgebied Tachtig Bunder - Hijkerveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.1??001 1980~-
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.269627621651135914812026 1981++~
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.428041074670380330874302 1980++~
Wilde Zwaanneefoeragerenseiz. gem.141655310 1980+--