{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Kamperveen en Polder Oosterwolde

Overig - watervogelmonitoringgebied Kamperveen en Polder Oosterwolde

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.1028122711088568521089 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.318932051875350028494377 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.10119821097116811281224 1980+++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.236202250254233210 1980++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.1126?853 1980---