{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Kamperveen en Polder Oosterwolde

Overig - watervogelmonitoringgebied Kamperveen en Polder Oosterwolde

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.1052101312111082846820 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.414931473163182934912812 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.973985955105211361089 1980+++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.235234199247250229 1980++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.121125?85 1980--