{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Wieringermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Wieringermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.2481141827168169 198000
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.439731494066337735744310 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.245917913411190135574111 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.51510231 1980---