{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Wieringermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Wieringermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.1131726168168411 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.316841043381360943455602 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.178534111879356342804556 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.15101311 1980---