{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Noordoostpolder-west

Overig - watervogelmonitoringgebied Noordoostpolder-west

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.??184109187? 1980--
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.?298232?373273 1980++~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.?0?020 1980~~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.?1529105482242371563 1980++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.728383242722 1980--
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.70201114367272 1982+~