{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Oost-Flevoland-noord

Overig - watervogelmonitoringgebied Oost-Flevoland-noord

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.?194??116? 1980-~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.381308333236156291 1980~~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.929810396101131 1980++~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.?0?0?0 19800~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.1401344502?711942 1980~~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.111???8637 19800~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.161519?198 1980+~