{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Alblasserwaard

Overig - watervogelmonitoringgebied Alblasserwaard

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.239135747438233168 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.433921665138309127932870 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.104710051745113815891434 1980+++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.7546956898818691022 1980++0
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.783887114210 1980+--
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.?22?1? 1980++