{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Alblasserwaard

Overig - watervogelmonitoringgebied Alblasserwaard

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.146760459248187954 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.217251453110281029064571 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.103217871182165614882799 1980++++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.6436418298209711006 1980++0
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.388712421035 1980+--
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.22?200 1980---