{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Overflakkee

Overig - watervogelmonitoringgebied Overflakkee

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.389320253240222229222536 1980+~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.42817324111 1980---
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.323230765168095 1980~-
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.333326253773274728132745 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.982505522335506553 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.103160 1980~--