{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Overflakkee

Overig - watervogelmonitoringgebied Overflakkee

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.201532412214291625133833 1980+~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.717324111? 1980---
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.229765178093596 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.259537522723278627193428 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.508521336507553418 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.031501 1980~--