{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Schouwen-Duiveland

Overig - watervogelmonitoringgebied Schouwen-Duiveland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.364841824793491355863808 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.943406561640445371 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.654543523489350226 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.314125162535256129122067 1980+++
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.318458331422452400 19800-
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.132015101510 1980--