{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Schouwen-Duiveland

Overig - watervogelmonitoringgebied Schouwen-Duiveland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.431049775008577137704187 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.358562627480404624 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.550527491358228542 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.251525432438284918862107 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.457330424450400648 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.201510151015 1980--