{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen

Overig - watervogelmonitoringgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.270919591244215719802353 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.289322752451168021181215 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.1199999112095714311133 1980++0
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.0?0000 1980~~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.221615150 1980---