{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fijnaart

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fijnaart

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.11531148413724329652 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.265554250298247297 19800~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.8816945941000584713 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.00??0? 1980~~