{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fijnaart

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fijnaart

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.78111601150420731332 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.384265554248295246 19800~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.12568896905991005590 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?00??0 1980~~