{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Oudenbosch-Made

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Oudenbosch-Made

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.144492010878428611044 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.565146914880376142724461 19800~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.239825372632236827013160 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.1191057011295138 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.162197184143104215 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.2400?1 1980---