{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Oudenbosch-Made

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Oudenbosch-Made

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.924109084586410472072 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.469048793762427544646846 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.252626262361269631564029 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.925310592134195 1980+++
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.197184143106216170 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.400?22 1980---