Koereiger, Bubulcus ibis - foto: Bart van Beijeren | Waarneming.nl

Koereiger

Bubulcus ibis - Western Cattle Egret
Rode lijst
-
Broedpopulatie
3 (2022)
Geschat maximum winter
3-13 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
1-100 (2008-2012)
Ramsar 1%
2300