Grote Zilverreiger, Ardea alba - foto: Harvey van Diek

Grote Zilverreiger

Ardea alba - Great Egret
Rode lijst
-
Broedpopulatie
300-435 (2020-2022)
Geschat maximum winter
8100-16.500 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
9600-18.600, okt (2016-2021)
Ramsar 1%
1500