Lepelaar, Platalea leucorodia - foto: Harvey van Diek

Lepelaar

Platalea leucorodia - Eurasian Spoonbill
Rode lijst
-
Broedpopulatie
3400 -3500 (2020)
Geschat maximum winter
100-200 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
9100-12.000, aug-sep (2016-2021)
Ramsar 1%
210