Boomklever, Sitta europaea - foto: Harvey van Diek

Boomklever

Sitta europaea - Eurasian Nuthatch
Rode lijst
-
Broedpopulatie
34.000-42.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
90.000-110.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig