Kolgans, Anser albifrons - foto: Arjan Boele

Kolgans

Anser albifrons - Greater White-fronted Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
420-700 (2013-2015)
Geschat maximum winter
820.000-990.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
550.000-980.000, nov (2016-2021)
Ramsar 1%
12000