Strandplevier, Charadrius alexandrinus - foto: Harvey van Diek

Strandplevier

Charadrius alexandrinus - Kentish Plover
Rode lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
175-245 (2020-2022)
Geschat maximum winter
1-2 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
110-200, jul,mei (2016-2021)
Ramsar 1%
510