Krombekstrandloper, Calidris ferruginea - foto: Rob Dekker

Krombekstrandloper

Calidris ferruginea - Curlew Sandpiper
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
0-1 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
780-2800, jul-aug (2016-2021)
Ramsar 1%
4000