Zeekoet, Uria aalge - foto: Harvey van Diek

Zeekoet

Uria aalge - Common Murre
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
140.000-220.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
120.000-240.000, aug-nov (2016-2021)
Ramsar 1%
51200