Alk, Alca torda - foto: Harvey van Diek

Alk

Alca torda - Razorbill
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
26.800-140.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
21.700-150.000, nov (2016-2021)
Ramsar 1%
13800