Veldleeuwerik, Alauda arvensis - foto: Harvey van Diek

Veldleeuwerik

Alauda arvensis - Eurasian Skylark
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
34.000-44.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
10.000-40.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)