RapportZomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen in 2011

Download
Zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen in 2011
Omslag Zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen in 2011

Gezien de huidige belangstelling en problematiek rond overzomerende ganzen in Nederland is het belangrijk een goed beeld te hebben van de actuele verspreiding van gedurende het zomerhalfjaar pleisterende ganzen. In juli 2011 is daarom voor de vijfde maal sinds 2006 in opdracht van de provincie Zeeland een gebiedsdekkende telling van zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen uitgevoerd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
SOVON-inventarisatierapport 2011/18