RapportHet effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat kan overwinteren in de Waddenzee

Omslag Het effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat kan overwinteren in de Waddenzee

In dit rapport wordt verslag gedaan van exploratieve berekeningen met het model WEBTICS aan het effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat in een komberginsgebied kan overwinteren.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2011/05