RapportWinteropvang voor akkervogels in Zeeland

Download
Winteropvang voor akkervogels in Zeeland
Omslag Winteropvang voor akkervogels in Zeeland

Het gaat slecht met akkervogels in Nederland. Om de achteruitgang van akkersoorten te stoppen worden tijdens het broedseizoen maatregelen getroffen. Er is echter relatief weinig bekend over maatregelen die
leiden tot een verbeterd voedselaanbod op akkers in de winter. Om te beoordelen of verschillende opvangmaatregelen van invloed zijn op de dichtheid van vogels in de winter zijn op een groot aantal bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen in 2008-2011 experimenten met verschillende gewassen en gewasranden uitgevoerd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2011/22