RapportZomerganzen in Zeeland in 2010

Download
Zomerganzen in Zeeland in 2010
Omslag Zomerganzen in Zeeland in 2010

Gezien de problematiek rond overzomerende ganzen in Zeeland is het belangrijk een goed beeld te hebben van de actuele verspreiding van gedurende het zomerhalfjaar pleisterende ganzen. In juli 2010 is daarom voor de vierde maal sinds 2006 in opdracht van de provincie Zeeland een gebiedsdekkende telling van zomerganzen in de provincie Zeeland uitgevoerd.

In 2010 werden in totaal ruim 14.000 ganzen geteld in de provincie Zeeland, verdeeld over twaalf soorten. Dit aantal bedraagt circa 6% van de Nederlandse zomerpopulatie (landelijke telling SOVON/ Alterra 2009), waarmee Zeeland na Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland de belangrijkste provincie voor overzomerende ganzen is. De Grauwe Gans was met 9.777 individuen net als tijdens de eerdere drie tellingen, het talrijkst. Gevolgd door Brandgans (2.710) en Grote Canadese Gans (1.269).

 

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
SOVON-inventarisatierapport 2010/31