RapportBroedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008

Download
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008
Omslag Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008

Voor het derde en vierde opeenvolgende jaar werd het broedsucces van een aantal kustbroedvogels in de Waddenzee bepaald. Van Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief, alsmede van Kleine Mantelmeeuw en Noordse Stern werd informatie verzamelen over het nestsucces en uitvliegsucces (het uiteindelijke broedsucces).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland, IMARES, WOT/Alterra (Nijmegen / Texel / Wageningen)
Rapportnr
SOVON-monitoringrapport 2010/04, IMARES-rapport C169/10, WOt werkdocument 227