RapportStadsduivenproblematiek in de stad Groningen; Een analyse van de effectiviteit van controle maatregelen

Omslag Stadsduivenproblematiek in de stad Groningen; Een analyse van de effectiviteit van controle maatregelen
Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2005/03