RapportBroedsucces van de Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaïekbeheer

Download
Broedsucces van de Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaïekbeheer
Omslag Broedsucces van de Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaïekbeheer

Het gaat slecht met het boegbeeld van de weidevogels, de Grutto, in Nederland. Aangezien Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft voor het voortbestaan van deze soort wordt veel aandacht besteed aan het behoud. Dit gebeurt onder andere met behulp van mozaïekbeheer. Ervaringen uit eerdere jaren hebben geleid tot een verbeterde vorm van dit beheer en de effecten daarvan op het broedsucces zijn in 2006 in drie gebieden onderzocht. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van dat onderzoek.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2007/06