RapportTerreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek

Download
Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek
Omslag Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek

In de periode 2006-2008 is het project “Steenuil onder de pannen”* uitgevoerd. Met dit project
proberen Landschapsbeheer Nederland, STONE Steenuilenoverleg Nederland, Vogelbescherming
Nederland en SOVON het platteland weer aantrekkelijker te maken voor Steenuilen. De belangrijkste
taak van SOVON binnen het project was het in kaart brengen van de habitateisen ten aanzien van de
voedselsituatie van Steenuilen.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2009/02