RapportDe Huiskraai in Nederland: risicoanalyse en beheer

Download
De Huiskraai in Nederland: risicoanalyse en beheer
Omslag De Huiskraai in Nederland: risicoanalyse en beheer

De Huiskraai komt van oorsprong voor op het Indisch subcontinent en in delen van Zuidoost-Azië. Dankzij de – veelal onbedoelde – hulp van de mens heeft de soort verschillende nieuwe gebieden bereikt. In Nederland werd hij voor het eerst in 1994 vastgesteld, zowel in Hoek van Holland (een paar) als in Renesse (een solitaire vogel). Sindsdien is hier een kleine, maar groeiende populatie aanwezig. De Huiskraai heeft zich in de afgelopen decennia ook in andere werelddelen gevestigd en zich ontwikkeld tot invasieve exoot. Voorliggend rapport omvat een analyse van risico’s die samenhangen met de komst van de Huiskraai – aangeduid als risico-assessment – en een beschrijving van de mogelijkheden voor bestrijding en beheer – aangeduid als risico-management.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2009/08