RapportPilotstudie Grauwe Ganzen in De Deelen, 2007-2010

Download
Pilotstudie Grauwe Ganzen in De Deelen, 2007-2010
Omslag Pilotstudie Grauwe Ganzen in De Deelen, 2007-2010

Om te onderzoeken of de jongenproductie door Grauwe Ganzen door het plaatsen van een raster te sturen is, is in 2008 een raster rond De Deelen, Tjalleberd, geplaatst. In 2007 werd gekeken hoe de jongenproductie was zonder ingrepen, in 2008 en 2009 werd vervolgens de situatie met raster gevolgd. Het voorliggende rapport is een samenvatting van de onderzoeken die in 2007, 2008 en 2009 zijn uitgevoerd. Het is een samenvoeging van de verslagen die in de afgelopen jaren door studenten zijn geschreven. Het gaat daarbij om Van de Ven et al. (2007), Terlouw (2008), Streutker (2008), Van der Hoeven (2009) & Hulsbosch (2009). De financiering vond plaats door het Faunafonds en de provincie Fryslân. Staatsbosbeheer droeg bij in de vorm van het beschikbaar stellen van mankracht.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2010/02