RapportBlauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2009

Download
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2009
Omslag Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2009

In 2009 is voor het zesde opeenvolgende jaar de populatie Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in kaart gebracht. Nestvondsten stonden daarbij centraal. Hierdoor kon het broedsucces worden gemeten en de jongen gekleurringd. Tijdens het veldwerk werden de oudervogels zoveel mogelijk gecheckt op kleurringen. In totaal werden slechts 17 paar vastgesteld. Op Ameland werden voor het eerst sinds 1940 helemaal geen Blauwe Kiekendieven meer aangetroffen. Voor alle eilanden samen bedroeg de afname 41%. Een dergelijk scherpe afname heeft de populatie in de periode vanaf 1990 niet eerder meegemaakt. Opvallend is dat tegelijkertijd het vasteland van Nederland steeds meer in trek lijkt te komen bij de Blauwe Kiekendieven. Het gaat weliswaar om lage aantallen maar de 6 paar in 2009 is een verdubbeling van het jaar ervoor. Ook in Noord-Duitsland is deze tendens vastgesteld. In 2009 bestond de jongenaanwas uit slechts 29 vogels. Op Terschelling zijn vier jonge vogels in een laat stadium (grote jongen) onder dubieuze omstandigheden verdwenen. De frequente aanwezigheid van vogelfotografen heeft verstoring bij twee nesten vermoedelijk in de hand gewerkt. De afgelezen kleurringen van de oudervogels duiden op een grote plaatstrouw. 67% van de afgelezen oudervogels broedde op het eiland van herkomst.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2010/08