RapportBlauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2010

Download
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2010
Omslag Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2010

De Blauwe Kiekendief is inmiddels een zeldzame Nederlandse broedvogel. Relatief recent, in 1994, bereikte de soort haar top met 120-130 broedparen. Daarna zette een sterke achteruitgang in, terwijl het gissen was naar de oorzaak daarvan. In 2010 was de Nederlandse populatie geslonken tot 24 broedparen, waarvan 19 paren op de Waddeneilanden. In 2004 is SOVON Vogelonderzoek Nederland gestart met onderzoek naar mogelijke oorzaken van de sterke achteruitgang van de Blauwe Kiekendief als broedvogel in Nederland.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2010/15