RapportAuditverslag inzake een tweetal passende beoordelingen van de mosselzaadvisserij

Download
Auditverslag inzake een tweetal passende beoordelingen van de mosselzaadvisserij
Omslag Auditverslag inzake een tweetal passende beoordelingen van de mosselzaadvisserij

Deze audit is opgesteld in opdracht van Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging en heeft tot doel om na te gaan of de passende beoordelingen voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2007/08