RapportBinnenlandse steltlopertellingen in Nederland

Download
Binnenlandse steltlopertellingen in Nederland
Omslag Binnenlandse steltlopertellingen in Nederland

In oktober 2008 is een internationale telling van Goudplevieren in Europa georganiseerd onder auspiciën van de IWSG (International Wader Study Group). SOVON heeft hier in samenwerking met de Nederlandse Steltloperwerkgroep (NSWG) en haar netwerk van vrijwillige vogeltellers voor Nederland een belangrijke bijdrage aan geleverd. Aansluitend op eerdere landelijke tellingen zijn integrale tellingen uitgevoerd in oktober en november. Daarbij werden alle aanwezige steltlopers geteld, met als kernsoorten Goudplevier, Kievit en Wulp.

Uitgever
SOVON Vogelonderzoek Nederland (Beek-Ubbergen)
Rapportnr
2009/14