RapportSlaapplaatstelling Halsbandparkieten in Nederland, januari 2010

Download
Slaapplaatstelling Halsbandparkieten in Nederland, januari 2010
Omslag Slaapplaatstelling Halsbandparkieten in Nederland, januari 2010

Sinds zijn vestiging als broedvogel in de jaren zeventig is het de Halsbandparkiet in Nederland voor de wind gegaan. Uit de aanvankelijk nogal onbeduidende aantallen, voortgekomen uit losgelaten of ontsnapte kooivogels, is inmiddels een populatie gegroeid die indrukwekkende vormen begint aan te nemen. De groeiende aantallen zorgen voor veel plezier bij (sommige) stadsbewoners en vogelaars, maar vormen ook enige aanleiding tot zorg in verband met overlast en concurrentie met inheemse soorten. Dit vormde aanleiding tot het opzetten van een slaapplaatstelling die simultaan in heel Nederland werd uitgevoerd midden januari 2010. Door vergelijking met een eerdere landelijke simultaantelling wordt bovendien duidelijk hoe de aantallen zich ontwikkelen. De telling vormt een handvat voor toekomstige tellingen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2010/05