RapportRisicoanalyse van geïntroduceerde ganzensoorten in Nederland

Download
Risicoanalyse van geïntroduceerde ganzensoorten in Nederland
Omslag Risicoanalyse van geïntroduceerde ganzensoorten in Nederland

In dit rapport wordt een risicoanalyse uitgevoerd voor een aantal ganzensoorten in Nederland in opdracht van het Team Invasieve Exoten, onderdeel van de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit van het Ministerie van ELI. De risicoanalyse heeft betrekking op de soorten Grote Canadese Gans, Kolgans, Indische Gans, gedomesticeerde Zwaangans, Sneeuwgans, Toendrarietgans, Dwerggans, Keizergans, Kleine Rietgans, Magelhaengans en Ross’ Gans.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2010/06